INICIMETODOLOGIA

PROJECTES

EQUIPPartint dels requeriments i objectius del client, definim el projecte sobre la base teòrica del disseny centrat en l'usuari (User Experience)


La nostra metodologia segueix els segŁents passos:

1. Immersió i anàlisi de l’entorn2. Conceptualització:
    · Objectius del projecte
    · Necessitats de l’usuari (tipologies)
    · Anàlisi, valoració i selecció de continguts i funcionalitats
    · Definició funcional i arquitectura de la informació
    · Claus comunicatives
    · Focus groups
    · Prototip del projecte

El prototip és l’element nuclear del projecte: permet que totes les parts implicades visualitzin el resultat final abans d’aplicar el disseny gràfic i de desenvolupar la interfície. Això facilita enormement la detecció i solució de possibles problemes, tant d’estructura com de navegació.


Prototip web3. Solució gràfica


Disseny final
4. Desenvolupament
    · Tractament i desenvolupament dels continguts
    · Desenvolupament gràfic
    · Seguiment del projecte fins a la seva implantació5. Assesorament i formació6. Documentació7. Manteniment, avaluació, test d'usuaris i evolució 

   Comunicació Digital · T. 930 111 264 · informacio@comunicaciodigital.com
CONTINGUTS · ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ · NAVEGACIÓ · INTERFÍCIE · SOLUCIÓ GRÀFICA

Avís legal