INICI


METODOLOGIA

PROJECTES

EQUIP
Assessorament.
Acompanyament.
Manteniment de webs.


Anàlisi de webs i aplicatius digitals

Pàg.   1   2  

Guia de carrers de Catalunya Definició del nou model de l’aplicació de la guia de carrers del web de la Generalitat de Catalunya. 2008-2009
www.gencat.cat/guia
Meteocat Integració de diverses aplicacions i redefinició del portal existent. 2008-2010
www.meteo.cat

Veure web


Portal Jurídic de Catalunya
Definició de l’estructura d’una base documental i les interrelacions entre els textos jurídics de catalunya, estat i UE, per posar a l’abast de tot ciutadà els projectes, dictàmens, lleis publicades i textos consolidats. (Actualment en desenvolupament). 2009
XTEC Elaboració d’un mapa de continguts per tal de visualitzar i identificar els problemes existents, i traçar les línies d’evolució cap a la nova XTEC.
Anàlisi webs Salut
Anàlisi i inventari de continguts per a la definició del nou portal de Salut.

BCN WiFi Anàlisi d’usabilitat i millora de disseny i continguts del servei Barcelona WiFi. Ajuntament de Barcelona. 2009

BCN WiFi


Mercats de Barcelona. Web i xarxes socials Conceptualització del web de Mercats de Barcelona, i suport al desplegament de la seva presència a xarxes socials. 2009-2010
www.mercatsbcn.com
Portal del DOGC (Diari Oficial) Definició del model de consulta de la base de dades del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 2010. Actualment en desenvolupament
Festival de Barcelona Grec 2010 Anàlisi d'usablilitat de l'anterior web del Festival del Grec 2009


Registre de publicacions de la Generalitat Conceptualització i prototipatge de l’aplicació interdepartamental de control i registre de totes les publicacions electròniques i en paper de la Generalitat de Catalunya. (Actualment en desenvolupament). 2008-2009

SEGÜENT
  Comunicació Digital · T. 930 111 264 · informacio@comunicaciodigital.com
CONTINGUTS · ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ · NAVEGACIÓ · INTERFÍCIE · SOLUCIÓ GRÀFICA

Avís legal