Avís legal: ús i privadesa


Declaració de Confidencialitat
El fet d'accedir a aquesta pàgina implica que has llegit i acceptes, en nom propi i en nom de l'entitat o persona en la representació de la qual actues, sense cap reserva, que les teves dades personal siguin tractades segons els termes descrits a continuació.

1. Visites anònimes
Aquesta pàgina web pot ser visitada sense que l'usuari ens comuniqui la seva identitat. En aquest cas, els servidors que allotgen el nostre web només podran obtenir i conservar la informació relativa al nom del domini del proveïdors (PSI) i/o l'adreça IP que els dóna accés a la xarxa. De la mateixa manera, podran registrar l'adreça d'Internet des de la qual ha partit l'enllaç que la dirigeix a la nostra pàgina web.

Aquesta informació podrà ser emprada per a controlar el nombre de visitants, el temps emprat, les pàgines visualitzades i altres estadístiques al voltant dels usuaris de la nostra pàgina. Això ens permetrà comprovar el seu funcionament i, si cal, millorar la seva utilització.

2. Recollida d'informació personal

Qualsevol informació personal que ens sigui facilitada per clients i usuaris mitjançant els formularis d'aquesta pàgina web és el resultat de un acte voluntari per la seva part.
Si vols formular-nos qualsevol pregunta o suggeriment, aquestes són les adreces i contactes on t'atendrem:

comunicaciódigital
www.comunicaciodigital.com
informacio@comunicaciodigital.com