UN RELLOTGE CATALÀ INICI
Com va això dels quarts?
   
La suma de les informacions rebudes ens ha portat a sintetitzar les diverses possibilitats en tres sistemes:

- Tradicional
- Modern
- Mixt
BIBLIOGRAFIA,
ENLLAÇOS I
AGRAÏMENTS


Podeu consultar les fonts en les quals ens hem basat per tal de portar endavant el nostre projecte.
FA MOLT TEMPS QUE ENS VOLTAVA PEL CAP LA IDEA DE FER UN RELLOTGE EN CATALÀ —ENS REFERIM AL SISTEMA BASAT EN QUARTS— PERÒ NO SABÍEM DEL CERT QUINA ERA EXACTAMENT LA MANERA CORRECTA DE DIR L'HORA AMB AQUEST SISTEMA.

La investigació

Confiats en allň que tota la informació és a la xarxa i que només cal saber com trobar-la... vam iniciar la nostra recerca a Internet.

Aquesta vegada, però, el Google no va estar la nostra "salvació"; la informació relativa a aquest tema no es troba fŕcilment a la xarxa: n'hi ha poca, amagada i incompleta.

Vam iniciar una fase de consultes a professionals especialitzats en temes lingüístics que ens va permetre la publicació de la 1a edició del rellotge català.

L’interès que ha suscitat i els molts suggeriments rebuts (vegeu ressò als mitjans) ens han portat a publicar aquesta
2a versió, on es corregeixen i matisen diversos aspectes.
Primeres conclusions

Desconeixíem, i ara sabem, que aquest sistema de notació horària pertany a la zona de domini lingüístic del català central, i en canvi, no és propi de bona part del català occidental, valencià i balear, tal com queda reflectit en l'estudi L’expressió de les hores en català: anàlisi contrastiva, de Marta Torres i Vilatarsana.

També sabem ara, que és força diversificat (vegeu el destacat) i que hi ha una normativa prou oberta.

A partir del coneixement adquirit en aquest procés de recerca, hem sintetitzat les diverses possibilitats d'expressió de l'hora en tres sistemes: tradicional, modern i mixt. Tot i això, hem de remarcar que el sistema dels quarts és rel·lativament modern, tal com es pot comprovar en L'enunciat de les hores de Jaume Corbera Pou.

Complementem aquesta informació amb un document de referència fet per a l'ocasió, obra de Josep M. Mestres, que ens mostra les diferents notacions horàries corresponents al domini lingüístic del català central.Un exemple, les 15 h 43 min  
 
Per dir aquesta hora són correctes les següents expressions:

- Són vora tres quarts de quatre
- Són prop de tres quarts de quatre
- Són gairebé tres quarts de quatre
- Són quasi tres quarts de quatre
- Són tres quarts de quatre encara no
- Són si fa o no fa tres quarts de quatre
- Dos minuts i seran tres quarts de quatre
- Manquen dos minuts perquè siguin tres quarts de quatre
- Manquen dos minuts per a tres quarts de quatre
- Falten dos minuts perquè siguin tres quarts de quatre
- Falten dos minuts per a tres quarts de quatre
- D'aquí a dos minuts seran tres quarts de quatre
- Són dos quarts de quatre i tretze minuts
- Són dos quarts i tretze minuts [de quatre]
- Són les tres i quaranta-tres minuts
- Són les quinze hores i quaranta-tres minuts

 
Les hores, minut a minut

Sovint una mateixa hora es pot verbalitzar de diverses maneres. Per tal de facilitar el coneixement d'aquesta nomenclatura, hem ideat una eina-convertidor que mostra les principals formes vàlides per a cada hora.

CONSULTEU EL CONVERTIDOR

Algunes expressions incorrectes. Hem fet un recull d'errors que cal evitar.

VEGEU ERRORS

Opinió. Potser voleu fer-nos algun comentari o ampliar el nostre coneixement sobre aquest tema.

FEU UN COMENTARI

Podeu veure els comentaris fets a la primera versió.

continguts, arquitectura de la informació, navegació, interfície i solució gràfica

  Comunicació Digital, equip de professionals, SL - informacio@comunicaciodigital.com

Comunicació Digital desitja que el rellotge i la documentació annexa siguin utilitzats lliurement; només demanem que
se citi la seva procedència.

Creative Commons Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0

Rellotge català
, sota la llicència Creative Commons